Καλωσορίσατε στη Global Hellenic Link, την εταιρεία που είναι αφοσιωμένη στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε νομικά, λογιστικά, φοροτεχνικά και άλλα θέματα που αφορούν τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού και τους ομογενείς. Με ειλικρίνεια, επαγγελματισμό και συνέπεια, διευκολύνουμε την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ της διασπαρμένης ελληνικής κοινότητας και της Ελλάδας.

Οι Υπηρεσίες Μας

Λογιστικές / Φοροτεχνικές

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους οικονομολόγους, λογιστές και φοροτεχνικούς, αναλαμβάνει την λογιστική υποστήριξη φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Read more

Νομικές Υπηρεσίες

Σας παρέχουμε λεπτομερή καθοδήγηση για την προάσπιση και διαφύλαξη της περιουσίας και των δικαιωμάτων σας, στο όλο και πιο σύνθετο νομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Read more

Ελληνική Golden Visa

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εκτιμητών ακινήτων, συμβολαιογράφων και νομικών θα σας καθοδηγήσει στην απόκτηση της Golden Visa στην Ελλάδα.

Read more

Συντάξεις

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς και λογιστές, για να καλύψει τις ανάγκες σας στον τομέα της συνταξιοδότησης σας, προσφέρει  εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Read more

Μεταφράσεις - Επικυρώσεις

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφράσεων και επικυρώσεων εγγράφων. Αναλαμβάνουμε την μετάφραση και επικύρωση.

Read more

Στράτευση

Η εταιρεία μας  παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα που αφορούν την υποχρέωση στράτευσης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.

Read more

Η ΕταιρείαΗ Global Hellenic Link είναι μια εταιρεία που αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών σε νομικά, λογιστικά, φοροτεχνικά και άλλα σχετικά θέματα που αφορούν τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού και τους ομογενείς.

Στη Global Hellenic Link, το όραμά μας είναι να είμαστε οι αξιόπιστοι και αξιότιμοι σύμβουλοί σας σε όλες τις νομικές, φορολογικές και επιχειρηματικές υποθέσεις που σας απασχολούν. Με εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα, επιδιώκουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις των πελατών μας.

Τοποθετούμε την εμπιστοσύνη στον πυρήνα των υπηρεσιών μας, προσφέροντας πλήρη υποστήριξη σε Έλληνες κατοίκους εξωτερικού και ομογενείς.

Σε τι διαφέρουμε"Η Global Hellenic Link εισάγει ένα νέο μοντέλο συμβουλευτικής One Stop Shop, ένα μοντέλο που συνδυάζει την γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία μίας σειράς επαγγελματιών για την υπεράσπιση των συμφερόντων σας, με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο."