Ελληνική Golden Visa

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εκτιμητών ακινήτων, συμβολαιογράφων και νομικών θα σας καθοδηγήσει στην απόκτηση της Golden Visa στην Ελλάδα με το πιο αποτελεσματικό τρόπο.

H Golden Visa είναι μόνιμη άδεια διαμονής που χορηγείται σε άτομα που δεν είναι Ευρωπαίοι Πολίτες και επιθυμούν να αποκτήσουν Μόνιμη Άδεια Διαμονής στην Ελλάδα. Η εν λόγω άδεια διαμονής παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ, γνωστή ως ζώνη Σένγκεν, οι οποία περιλαμβάνει 26 χώρες της Ευρώπης.

Η μόνιμη άδεια διαμονής είναι χρήσιμη για Επενδυτές τρίτων χωρών που επιθυμούν να έχουν μόνιμη πρόσβαση και να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, χωρίς να χρειάζεται η χορήγηση νέας θεώρησης εισόδου, κάθε φορά που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης άδειας διαμονής είναι ότι δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας στον κάτοχο της. Η Χρυσή Βίζα δεν επιτρέπει, όμως στον κάτοχο της, να είναι υπάλληλος – εργοδοτούμενος σε οποιαδήποτε εταιρεία στην Ελληνική επικράτεια. Επομένως, η άδεια διαμονής επενδυτή που χορηγείται στους πολίτες τρίτων χωρών δεν παρέχει σε αυτούς δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα, αλλά μόνο το δικαίωμα σύστασης εταιρείας.

 

Το Πρόγραμμα Golden Visa στην Ελλάδα είναι μια μοναδική ευκαιρία που παρέχεται στα φυσικά πρόσωπα καθ’ αυτά, αλλά και στα μέλη της οικογένειάς τους υπό την έννοια ότι όλοι τους επιτρέπεται να διαμένουν ακώλυτα στην Ε.Ε.

Ο νόμος που ισχύει προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για πολίτες τρίτων χωρών να αποκτήσουν μόνιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα, μέσω της επένδυσης σε ακίνητα.

 

Οι υπηρεσίες μας ενδεικτικά περιλαμβάνουν:
  • Συνεδριάσεις συμβουλευτικής για την κατάλληλη επένδυση σε ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου

 

  • Βοήθεια στην εύρεση και αγορά ακινήτων που πληρούν τις απαιτήσεις του νόμου

 

  • Υποβολή αιτήσεων για την απόκτηση άδειας Golden Visa και υποστήριξη κατά τη διαδικασία έγκρισης

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε την άδεια Golden Visa σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του νόμου.