Λογιστικές / Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους οικονομολόγους, λογιστές και φοροτεχνικούς, αναλαμβάνει την λογιστική υποστήριξη φορολογικών κατοίκων εξωτερικού. Προσφέρουμε εξειδικευμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που προσαρμόζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας. Η ομάδα μας εξειδικεύονται στην επίλυση διαφορετικών φορολογικών και λογιστικών ζητημάτων.

Οι υπηρεσίες μας ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

Έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου
Φορολογική εκπροσώπηση
Εκπόνηση φορολογικών δηλώσεων για εταιρείες και ιδιώτες
Βοήθεια στη συγγραφή και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
Συμβουλευτική για φορολογικές ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις
Βοήθεια στην εφαρμογή φορολογικών νομοθεσιών και κανονισμών
Εκπόνηση οικονομικών καταστάσεων και αναλύσεων
Φορολογικό Δίκαιο
Συμβουλευτική για τη βελτίωση της φορολογικής απόδοσης

Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε τα φορολογικά και λογιστικά θέματα σας με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.

 • Φορολογικές ενημερότητες
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εκπεστέες δαπάνες
 • Επιμέλεια επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
 • Τεκμήρια διαβίωσης
 • Μισθωτήρια
 • Υποβολή αιτήσεων επιδομάτων
 • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού & έκτακτου) με σύγχρονες μεθόδους
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Υποβολή ΦΜΥ
 • Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 • Μετατροπές – Συγχωνεύσεις, απορροφήσεις επιχειρήσεων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, ισολογισμών, αποτελεσμάτων χρήσης με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
 • Ενάρξεις και διακοπές επιχειρήσεων
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε μια συνάντηση γνωριμίας.