Οι Υπηρεσίες Μας

Λογιστικές / Φοροτεχνικές

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους οικονομολόγους, λογιστές και φοροτεχνικούς, αναλαμβάνει την λογιστική υποστήριξη φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Read more

Νομικές Υπηρεσίες

Σας παρέχουμε λεπτομερή καθοδήγηση για την προάσπιση και διαφύλαξη της περιουσίας και των δικαιωμάτων σας, στο όλο και πιο σύνθετο νομικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Read more

Ελληνική Golden Visa

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο εκτιμητών ακινήτων, συμβολαιογράφων και νομικών θα σας καθοδηγήσει στην απόκτηση της Golden Visa στην Ελλάδα.

Read more

Συντάξεις

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους νομικούς και λογιστές, για να καλύψει τις ανάγκες σας στον τομέα της συνταξιοδότησης σας, προσφέρει  εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Read more

Μεταφράσεις - Επικυρώσεις

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μεταφράσεων και επικυρώσεων εγγράφων. Αναλαμβάνουμε την μετάφραση και επικύρωση.

Read more

Στράτευση

Η εταιρεία μας  παρέχει υπηρεσίες ενημέρωσης σχετικά με τις διαδικασίες, τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα που αφορούν την υποχρέωση στράτευσης μόνιμων κατοίκων εξωτερικού.

Read more

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Η εταιρεία μας προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας για τη διαχείριση και τη φροντίδα των ακινήτων σας.

Read more