Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους οικονομολόγους, λογιστές και φοροτεχνικούς, αναλαμβάνει την λογιστική υποστήριξη φορολογικών κατοίκων εξωτερικού.

Φορολογικός σχεδιασμός

Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη

Βελτιστοποίηση Φορολογικής
Επιβάρυνσης
Εκπεστέες δαπάνες
Επιμέλεια επιστροφών
φόρων και ΦΠΑ
Τεκμήρια διαβίωσης
Μισθωτήρια